Olympus Sashiko 22 yds Pink

$3.00

100% cotton Sashiko Embroidery