Olympus Sashiko 22 yds Purple

$3.00

100% cotton Sashiko Embroidery