Olympus Sashiko 22 yds Blue

$3.00

100% cotton Sashiko Embroidery